Interaktivní plánek – klikněte na prostor pro zobrazení kapacity

Diamond - Divadlo

Diamond - Škola

Diamond - U

Diamond - Ženeva

Diamond - Tabule

Diamond - Banket

Topas - Divadlo

Topas - Škola

Topas - U

Topas - Ženeva

Topas - Tabule

Topas - Banket

Board - Divadlo

Board - Škola

Board - U

Board - Ženeva

Board - Tabule

Board - Banket


       Pro větší zobrazení klikněte na patřičnou buňku v tabulce.

 Kapacita dle uspořádání  
Název
prostor
 Rozměry   Velikost   Výška  Rozměry
 dveří 
Denní
 světlo 
 Divadlo   Škola      U      Ženeva   Tabule   Banket   Recepce   Podlaží 
m ft m2 sqft m ft m ft
Diamond
Ballroom
12.2
x
7.0
40.0
x
22.9
 86,9   935,4   2.4 
-
 5.6 
 7.9 
-
 18.4 
 2.0 x 1.4 
 2.0 x 1.2 
 6.6 x 4.6 
 6.6 x 3.9 
A 90 51 35 40 30 48 85 G
Topas Meeting
Room
8.8
x
6.2
28.9
x
20.3
56,7 610,3 5.4 17.7 2.0 x 1.4 6.6 x 4.6 A 48 30 21 24 21 21 40 G
Board Room 6.0
x
3.9
19.7
x
12.8
24,6 264,5 5.4 17.7 2.0 x 1,0 6.6 x 3.2 A 20 12 15 12 12 16 25 G